Vedlikeholdsråd

Les igjennom disse rådene før du begynner å bruke teltet ditt fra EuroTents. De kan hjelpe deg å unngå skader på teltet slik at du får nyte teltet ditt i mange år.

Folder i vindu, matthet

Mulig årsak

Dårlig oppspenning eller folder fra nedpakkingen.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Ved god oppspenning og varme vil vinduet som regel glatte seg ut.
Dyptliggende matthet kan ikke unngås med nåværende produksjonsteknologi.

Forteltet har muggflekker

Mulig årsak

Har blitt pakket ned i våt tilstand, bør tørkes i 2-3 dager.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Forteltet skal være 100 % tørt og rengjort før nedpakking. Teltduken bør oppbevares tørt, men ikke for varmt.

Gavlene når ikke bakken

Mulig årsak

Vognen er hevet opp for mye.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Plasser vognen på et plant underlag, uten å heve den opp for mye.

Mulig årsak

Teltet er for lite til vognen.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Kontrollere A-målet på vogn og telt.

Gavler som henger slapt

Mulig årsak

Teltet er dårlig oppspent.
Teltet er for stort for vognen.
Feilplassering av vognen.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Spenn alle stenger.
Sett alle jordspyd.
Kontroller at avstanden fra teltets nederkant mot bakken er minst 12 cm slik at gummistroppenes spenst utnyttes.

Glidelåsen

Mulig årsak

Går tregt.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Bytt plass på sidene, løperen feilmontert. Teltet står for ”bredbent”, for lav midthøyde.

Hvilken størrelse på a-målet trenger du?

A-mått
A-målet er lengden fra bakken, gjennom hele forteltskinnen og ned til bakken igjen (ca 30 cm ut fra siden). Du måler enklest ved hjelp av et snøre.
Isabella hjelper deg å finne rett a-mål >

Kondensvann

Mulig årsak

Dårlig ventilasjon.

Tiltak / Hva kunne man gjort

La ventilasjonsluken være åpen.

Mulig årsak

Fukt fra bakken.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Legg en plastpresenning under matten.

Lekkasje

Et helt nytt eller en veldig uttørket teltduk kan i regnvær slippe inn vann gjennom sømmene. Tråden som brukes må ta til seg fuktighet for å svelle, og dermed tette hullene etter synålen. Når det regner på et nytt telt rekker ikke alltid tråden å svelle tilstrekkelig raskt, men suger vann igjennom til dråper på innsiden. I tørt og varm vær vil tråden tørke og lekkasjen opphører.

I sjeldne tilfeller kan man bli nødt til å forsterke trådens egenskaper med en sømimpregnering. Det anbefales også å behandle sømmen med dette minst en gang per sesong for å opprettholde sømmens kvalitet og totale levetid.

Det er nesten umulig for et behandlet teltmateriale å slippe igjennom vann, annet enn ved tilfellet som nevnes ovenfor.
Regn kjøler imidlertid ned teltduken, og den høye luftfuktigheten fører da ofte til dannelse av kondens inni teltet. Vannperlene samles ved sømmer og stativ, og fører til dråper som altså ikke skal forveksles med lekkasje.

Melkehvite flekker på vinduer

Mulig årsak

Vinduene ble pakket ned i våt tilstand.

Tiltak / Hva kunne man gjort

La dem tørke luftig.

Oppbevaring

Vær nøye med at duken er grundig rengjort og helt tørr når den legges på oppbevaring mellom sesongene.
Også stativet skal være grundig rengjort og demontert. Stativdelene må aldri oppbevares i hverandre, da kan fuktighet føre til at de irrer seg fast i hverandre. Påfør et tynt lag bilvoks for god beskyttelse mot oksidering.

Oppbevar teltet tørt og ikke for varmt. Unngå steder med store temperatursvingninger.

Rengjøring

I EuroTents benyttes et spesielt belagt syntetmateriale som har svært gode egenskaper mot smuss og fukt.
Men for å motvirke at teltduken brytes ned av luftforurensninger, aerosoler, myggmiddel, røyking og lignende, anbefaler vi allikevel at du vasker over teltet et par ganger per sesong. Det vaskes best med lunkent vann uten tilsetning av løsemidler. Bruk en svamp eller myk børste, og rikelig med vann.

Rynker og folder i taket

Mulig årsak

Dårlig oppspenning.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Ved god oppspenning og noen dager i solen vil taket som regel glatte seg ut.

Små hull i taket

Mulig årsak

Slitasje.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Kan eventuelt være små hull på det utvendige belegget. Dette betyr vanligvis ikke noe for tettheten eller holdbarheten.

Mulig årsak

Muggflekker.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Ved muggflekker på innsiden av taket, vask med lunkent vann.

Stativet ruster

Mulig årsak

Dårlig vedlikehold.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Stativet rengjøres fra smuss og jord, og behandles eventuelt med bilvoks.

Mulig årsak

Har blitt pakket ned i våt tilstand.

Tiltak / Hva kunne man gjort

Stativet skal være 100 % tørt før det pakkes ned.

Teltduk

Duk og stativ er effektivt behandlet for å tåle naturens angrep i form av råte og korrosjon. Til tross for dette er det svært viktig å sørge for god ventilasjon. Spesielt om høsten og våren når kondensdannelsen er som høyest. Ha alltid ventilasjonsluken åpen, og løft gjerne på vognkappen for å øke luftsirkulasjonen. En tettsluttende plast under teppet hjelper til med å holde jordfuktigheten ute, og reduserer på den måten kondens og fuktangrep på materialet. (se mer under Lekkasje)

Utetthet

Mulig årsak

Dårlig vedlikehold.
Avleiringer av salt fra havet på teltduken, luftforurensninger, pollen, insektspill m.m.
Drivgass fra sprayflasker (insektspray, hårspray osv.).

Tiltak / Hva kunne man gjort

Forteltet spyles rikelig med rent vann og børstes deretter med en myk børste. Høytrykksvask og rengjøringsmidler er helt forbudt.